Minden, amit az otthonfelújítási támogatásról tudni kell

A támogatás részletes feltételei a Magyar Közlöny alapján – közérthetően!

Megjelent a Magyar Közlönyben a vonatkozó kormányrendelet arról, hogy pontosan mikortól, mire és hogyan lehet igénybe venni az új Otthonfelújítási támogatást. A pontos feltételeket megismerve elmondható: elég szélesre tárták a kapukat, rengetegen és sok mindenre igényelhetik az állami pénzt a következő két évben. Íme a részletek!

A 2020 november 24-i Magyar Közlönyben megjelent rendelkezés részleteit áttanulmányozva nyilvánvaló, hogy nagyon széles kör veheti igénybe nagyon sok mindenre az új Otthonfelújítási támogatást. Az igénylés feltételei szinte mindenki számára nyitottak 2021 január elsejétől 2022 december 31-ig, és a támogatható körbe nemcsak kifejezetten a családi ház/lakás számít bele, de a kertben lévő épületek, sőt, még akár a kerítés is.

3 milliós felújítási támogatás a beruházás felére

A támogatási összeg maximum 3 millió forint, a beruházás maximum 50 százaléka lehet, amelyet az Államkincstár utólag fizet ki. Vagyis, ha szeretnénk élni a maximálisan igényelhető összeggel, akkor 6 millió forintos felújítást kell végeznünk az otthonunkon, amelyet nekünk kell előfinanszíroznunk. Arról, hogy mire lehet elég ez az összeg, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Kik jogosultak az Otthonfelújítási támogatásra?

Mint jeleztük: a lehetőség nagyon széles kör számára biztosított. A legfontosabb feltétel, hogy a felújítandó ingatlannak legalább 50 százalékban az igénylő(k) vagy a gyermek tulajdonában kell lennie, és életvitelszerűen ott is kell élniük. (Fontos információ, hogy ezt a lakcímkártyánkkal igazolni kell.)

Ezen kívül alapvetés, hogy legalább egy gyermeknek velünk kell élnie, aki egyébként lehet nagykorú is, a felső korhatár 25 év. Nem feltétel ugyanakkor, hogy a gyereket közösen nevelő pároknak házasoknak kell lenniük, de ha együtt igénylik a támogatást, igazolniuk kell az életközösség fennállását. A támogatást gyermeküket egyedül nevelő szülők is felvehetik, és azok az elvált szülők is, akik közösen (bíróság által jóváhagyott felosztásban) vesznek részt a gyermekek nevelésében – ők azonban értelemszerűen csak a támogatás rájuk eső részét (legfeljebb a felét) vehetik igénybe.

FIGYELEM: az Otthonfelújítási támogatás igénybe vehető abban az esetben is, ha a gyermek még nem született meg, de a terhességet orvosi leletekkel igazolni kell! Kisokosunkat az igénylés pontos menetéről, feltételeiről kérd itt!

Az Otthonfelújítási támogatás felvételének további kritériuma, hogy nem lehet köztartozásunk, illetve minimum egyéves, legfeljebb egyszeri, maximum 30 nap megszakítástól eltekintve folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyunknak kell lennie. (Ez utóbbiba beleszámíthat akár a munkakeresési járadék is.) Ez tehát nem azt jelenti, hogy „hagyományos”, nyolcórás bejelentett alkalmazásban kell állnunk, hiszen a társadalombiztosítási jogviszony körébe beletartozik az is, ha részmunkaidőben dolgozunk vagy vállalkozóként fizetjük magunk után a tb-t, illetve, ha nappali tagozaton tanulunk közép- vagy főiskolán. Figyelembe vehető a külföldi munkavégzés is, amennyiben az igénylő igazolja a folyamatos külhoni társadalombiztosítási jogviszonyát. Kisokosunkat az igénylés pontos menetéről, feltételeiről kérd itt!

FIGYELEM: csak egyszer vehető fel a támogatás! Vagyis, ha például egy házaspár együtt egyszer végrehajtott egy kisebb felújítást (mondjuk egy közmű-korszerűsítést kétmillió forintért), és ahhoz igénybe vette az Otthonfelújítási támogatást (ebben az esetben egymillió forint értékben), akkor később nem igényelhetnek külön egy újabb kétmillió forintos tetőcseréhez is egymilliót. Továbbá: ha házaspárként beadott közös igényléssel egyszer már kértek támogatást, akkor egy esetleges válás után nem adhatnak be újabb igénylést ugyanazon gyermek után. Ugyanakkor nem kell visszafizetni a támogatást, ha eladjuk azt a házat vagy lakást, amelyhez az állami segítséget igényeltük, de következő otthonunkkal kapcsolatos javításokhoz/korszerűsítésekhez nem kérhetjük még egyszer ezt az állami segítséget. Ugyanakkor az nem számít, hogy az ingatlanra magára vettek-e föl támogatást mások. Vagyis, ha olyan otthont vásárolunk, amelynek mondjuk a tetőcseréjét az Otthonfelújítási támogatás segítségével végezte el az előző tulaj, más célra, mondjuk konyhafelújításra még igényelhetünk segítséget, ha mi magunk még nem használtuk el másra ezt a lehetőséget.

Mire igényelhető az Otthonfelújítási támogatás?

Az állami támogatás jóformán bármire igényelhető, ami elég széles értelmezéssel még belefér az „otthon” kategóriájába. A megjelent tételes lista a következőket tartalmazza:

 • Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje.
 • Fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel.
 • Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.
 • Az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat.
 • A külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása.
 • Tető cseréje, felújítása, szigetelése.
 • Égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése.
 • Klímaberendezés beépítése, cseréje.
 • Napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje.
 • Belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, továbbá a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, illetve a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását.
 • A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása.
 • Kerítés építése.
 • Gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása.
 • Terasz, loggia, erkély, előtető építése.
 • Térburkolat készítése, cseréje.
 • Télikert kialakítása.
 • Amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül a kormányrendeletben meghatározott akadálymentesítési munkákra.
 • Alapozási szerkezet megerősítése.
 • Beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Hogyan kell elszámolni az Otthonfelújítási támogatással?

Fontos, hogy a munkákról és a felhasznált anyagokról számlát kell kérnünk, ez elengedhetetlen az igénylés benyújtásához. A számla azonban önmagában nem elég, szerződés is kell a megbízott vállalkozóval. Írhatunk magunk is, de jobb, ha az Emberi Erőforrások Minisztériumának sablonját használjuk. A megbízott vállalkozó nem lehet rokonunk, erről nyilatkoznunk kell. A munkához szükséges anyagokat biztosíthatja a megbízott vállalkozó is, de ebben az esetben erről a szerződésben is rendelkezni kell, és a nevünkre szóló végszámlának tételesen tartalmaznia kell az anyagok árát is.

Lényeges az is, hogy az Otthonfelújítási támogatás 3 millió forintos maximális keretösszege 50-50 százalékban munkadíjra és anyagárra jár. (Vagyis, ha például hatmillió forintot anyagra költünk, a munkát pedig a saját kezünkkel végezzük el, akkor nem 3, hanem legfeljebb 1,5 millió forintos támogatást kaphatunk!)

FIGYELEM: az 5 százalékos áfás, az otthonteremtési támogatási körbe tartozó számlák az Otthonfelújítási támogatáshoz nem nyújthatók be!

Hogyan vehető fel az Otthonfelújítási támogatás?

Az állami támogatás a munka befejezése után igényelhető a Magyar Államkincstárhoz benyújtott igényléssel. (Vagyis a beruházást nekünk kell előfinanszíroznunk.) A támogatás igénylését a munkálatok befejezése után legkésőbb 60 nappal be kell nyújtani! Ez azt jelenti, hogy az utolsó számla kiállításának dátuma nem lehet 60 napnál régebbi az igénylésen. A munkák elvégzését a kormányhivatalok ellenőrzik, de nem előfeltétele a kifizetésnek. (Az ellenőrzést a kormányhivatalok fogják végezni és a kifizetés után 6 hónapon belül bármikor sor kerülhet rá. Ha az ellenőrzés során megállapítják, hogy a munka nem vagy nem a kérelemben jelzett módon és minőségben lett elvégezve, akkor a támogatást kamatokkal terhelve kell visszafizetni.) Az Államkincstár 30 napon belül bírálja el az igénylést, és pozitív eredmény esetében egy úgynevezett támogatási dokumentumot állít ki, amely tartalmazza az igénylő és a támogatott munka adatait. Ezt megküldik az igénylőnek, és 5 napon belül megtörténik a folyósítás.

Hogyan kell igényelni az Otthonfelújítási támogatást?

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon az igénylő, (együttes igénylés esetén az igénylők egyike) elektronikus azonosítását követően a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton vagy személyesen a kormányablaknál nyújtható be.

Nagy vonalakban a következőkre van szükség hozzá:

 • A kivitelezői szerződésekre, és a munkadíjak/anyagok számláira
 • A megfelelő igazolásra (alap esetben lakcímkártya és tulajdoni lap) arról, hogy a ház vagy lakás, amelyre a támogatást igényeljük, valóban a miénk vagy gyermekünké (vagy annak haszonélvezői vagyunk)
 • A gyermek anyagkönyvi kivonatára (vagy magzat esetében a megfelelő orvosi igazolásokra), valamint – ha ne egyértelmű, mert pl. elváltunk – annak igazolására, hogy a gyermek velünk él
 • Nyilatkoznunk kell arról, hogy nincs közműtartozásunk
 • Igazolnunk kell az egyéves, 30 napnál hosszabb megszakítást nem tartalmazó tb-jogviszonyunkat

Az Otthonfelújítási támogatás igényléséhez szükséges pontos és minden esetre kiterjedő dokumentációinak jegyzékét itt kérheted!

Hasonló bejegyzések